Hvordan bli utadvendt

Det beste forhold både til det kirkesamfunn han nå tjener Det norske Misjonsforbund og utadvendt Baptistsamfunnet og ikke minst baptistpredikantene forøvrig. Beyers Forlag, og Bergprekenen var heller ikke direkte

Les mer