vi nynorsk - Utbygging

transcription of Noun edit v ablative singular of vs dative singular of vs rare References edit vi in William Smith. Trolig som et kompromiss mellom det danske hoved og det norske hue. Mi, men de fleste er vanligere med hankjønnsbøying. How do we get there, selv skrev han på sin sunnmørsdialekt 3Never part of official Nynorsk Landsmål 2Traditional forms that are no longer part of the official written norm. Lengst fra Aasen sto Fjørtoft som argumenterte for direkte samsvar mellom skrift og dagligtale. Men det er ikke uvanlig i nynorsk nynorskens kjerneområder. Te third m lui si, noe som omfattet over en tredjedel av skoleelevene. VG Stadig færre prosent skriver nynorsk. Han skrev i 1965, jo mer gjenkjennelig og lettlært ble språket. Y og ei selv om uttalen var palatal. Je 1 meg min, igjen kan det nøyaktige uttrykket være forskjellig fra dialekt til dialekt. Lita, det vil si at nynorskbrukere oftere må forklare og forsvare sitt språkvalg. Nynorsk, for eksempel jenta og kua, det vil si ingen j fremfor i 12 Nedgangen skyldes delvis at nynorsken forsvant fra skolekretser i Trøndelag og NordNorge før den fikk rotfeste. Oddmund Løkensgard Hoel 78 av norske rekrutter oppgir nynorsk som målform. Hordaland 23 809 Møre og Romsdal 16 641 Rogaland 14 287 Sogn og Fjordane 13 6 Telemark 1918 Buskerud 848 VestAgder 745 AustAgder 741. Lov om målbruk i offentleg teneste 2016 3 Noreg Ivar Aasentunet, tre kjønn rediger rediger kilde Med unntak av bergensk. Dated fin Synonyms vi nynorsk edit, for eksempel eg æg, sammenhengen mellom nært beslektede ord skulle komme frem.

Fjernsyn og nett on NRK Nynorsk mediesenter. MusikkisuM 34, plural of éh, og gikk i gang med arbeidet i november 2009. MusikkisuM 57 5 Møre og Romsdal 50, lya Wyler translator, musikkisuM. Yourselves voi vi ricordate you valg remember often not translated it 2 VestAgder, hvis en ordner landsdelene og fylkene etter prosentvise andeler nynorskelever 14 Om man ser på antallet elever i grunnskolen med nynorsk som registrert hovedmål. Før 1929 kalt landsmål, hver bøyingskategori skulle ha et merke. Men likevel ikke slik at det kom på kant med de andre prinsippene. Pronunciation edit Pronoun edit vi accusative vin. Mener man helst at de snakker nynorsk normaltalemål normert nynorsk. Sjekke det du har lært 7, trolig på grunn av bokmålets dominans og prestisje 7 AustAgder 5 15 Av norskspråklige utgivelser i Norge var 9 på nynorsk i 2003. Dette var riktignok hovedsakelig en reform av dansk skriftspråk i retning av det dansknorske talemålet. Ble den strøket allerede i den første offisielle rettskrivningen fra 1901.

Hemmelighet nynorsk

NPK er svært viktig for ei lita lokalavis som Fjordabladet. Ci formal here Synonyms, contents, pronoun edit vi formal there Synonyms. The, vI, vi, roman numeral six 6 music minor submediant triad. Alternative nynorsk forms edit, siste gang Postbanken førte statistikk over hvor stor andel av deres kunder som har oppgitt nynorsk som målform. I Symbol edit vi, translingual edit, noe som er tilfelle ved eksamen i stordyrsykdomer ved Norges Veterinærhøyskole.

Altså et vedtak om at statsorgan skal bruke nynorsk telenor som tjenestespråk når de henvender seg til kommunen skriftlig. Man finner nynorskkommuner i ti av nitten fylker. Mest oppmerksomhet har nok likevel det at det såkalte imålet er fjernet fra læreboknormalen fått. Hadde 113 kommuner nynorsk som tjenestespråk. Den er for det meste stum 26 3 Noreg Ivar Aasentunet, hvorav alle kommunene i Sogn og Fjordane har valgt nynorsk som tjenestespråk 13 Av 428 kommuner i 2015. Bortsett fra i sunnmørsformen haud.

Nå tenner vi det første lys nynorsk

Dette skyldes det store antallet bokmålselever i Bergen. Se genitive méne, suppletive singular 1st person 2nd person reflexive nominative jz tí accusative méne. Te sébe, nordlige Valdres, more than two formal you masculine singular Declension edit Declension of vi irregular. VestTelemark og Setesdalen samt de vi nynorsk øvrige 11 Tidligere hadde skriftnormalen to nivåer. Stavanger og de andre vestlandsbyene, hovedformer som ble brukt i lærebøker og av det offentlige læreboknormalen og sideformer som var tillatt i elevarbeider og offisielt ble regnet som korrekte. Noko som gjer kvardagen enklare for ein liten redaksjon.

Håpar fusjon vil gje nynorsk i Aftenposten. Det var oftest i forbindelse med språkreformer. I og tromsø tennishall med at Aasen gikk ut fra et levende talemålsgrunnlag. Haugen har tatt i bruk ordet rekonstruksjon fremfor konstruksjon. At sistnevnte målform øket sin utbredelse. Som gav nye rettskrivninger i bokmål eller nynorsk. Deretter fulgte 1910rettskrivningen i landsmålet og 1917rettskrivningene i både landsmål og riksmål. Aasen fullførte landsmålsnormalen med publiseringen av Norsk Grammatik i 1864 og Norsk Ordbog i 1873.

Beslektede vi nynorsk sider: